Mitt konto

Logga in

Det är www.modehusetchic.se målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn när du registrerat dig och skapat ett användarkonto (”Användarkontot”) eller lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

www.modehusetchic.se är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte fullfölja dina åtaganden gentemot dig som användare av www.modehusetchic.se. Vi behandlar endast de personuppgifter som du självmant lämnat till oss.

Läs mer på sidan om Cookies- & Säkerhetspolicy